Dagens digt

 

Sophus Claussen:   Afsked

 

Efter en Drøm uden Lige

skilles vi høflige, spydige

som to demaskerede Fægtere,

der erklærer hinanden for dydige.

 

Vi skilles som to Duellanter,

der hilser med sænkede Vaaben.

De krysted hinanden en Smule for tæt

Ansigt til Ansigt, Visirenaaben.

 

Som Amazonen hilser sin Helt,

som Helten sin Amazone,

to stumme Fjender, der skued for dybt,

men genfandt en skæmtende Tone –

 

Vi hilser med sænkede Klinger

muntert, men ikke smittende.

én var det nye Aarhundrede,

den anden forblev i det nittende,